USTKİP

Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)French (Fr)Arabic(Egypt)

FEPS - Özgürlük Eşitlik Barış Toplumu
FEPS
FEPS - Freedom Equality Peace Society
SUDAN
Uluslararası İlişkiler
Kalkınma
www.wiserearth.org

Tasam Ortadoğu Kongresi

Duyurular

Bu alanda sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçları, yürüttükleri projeler, uluslararası yardımlarda uyulması gereken kanun ve yönetmeliklerin güncel duyuruları bulunacaktır. Söz konusu olan bu bölümde platformun yönetimi tarafından aktarılan kanun ve yönetmeliklerde gerçekleşen bütün değişiklikler periyodik olarak buradan duyurulacaktır. Sivil toplum kuruluşları bu bölümde projeleri hakkında bilgi verip projelerine destek olabilecek kurum ve kuruluşları da gözlemleyebileceklerdir.